Raporty ESPI 2018

Gdańsk, dnia 26 lutego 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, budynek Skwer Morena, III p., Biuro Zarządu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”;
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał.

Załączniki:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  

Agencja marketingu internetowego walkin.pl