Raporty EBI 2018

Gdańsk, dnia 26 lutego 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, budynek Skwer Morena, III p., Biuro Zarządu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”;
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał.

Załączniki:


Gdańsk, dnia 12 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 09 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, budynek Skwer Morena, III p., Biuro Zarządu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał.

 


Gdańsk, dnia 05 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 05.01.2018 r. otrzymał od Pana Mateusza Walasińskiego - członka Rady Nadzorczej Spółki informację o rezygnacji jego osoby z członkostwa w Radzie Nadzorczej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z przyczyn osobistych. Jednocześnie Pan Mateusz Walasiński złożył wniosek o niezwłoczne podjęcie przez Zarząd Emitenta stosownych działań formalny - prawnych.

Agencja marketingu internetowego walkin.pl